ฝึกงานวันที่ 25

4 กันยายน 2560

วันนี้ช่วงเช้าได้มีโอกาสต้อนรับทัวร์ที่มาดูงานและได้เรียนรู้การควบคุมเครื่องเสียงที่ห้องควบคุมชั้นบน ส่วนในช่วงบ่ายได้มาทำงานที่พี่เลี้ยงมอบหมาย คือ พิมพ์หนังสืองบประมานครุภัณฑ์

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน ศูนย์สาธิตสหกรณ์โครงการหุบกระพง จังหวัดเพชรบุรีความเห็น (0)