ฝึกงานวันที่ 25

4/ก.ย./60

ต้อนรับคณะทัวน์ที่มาดูงาน 4 คณะ เรียนรู้การเป็นวิทยากรกล่าวพูดคุยกับคณะทัวน์  หลังจากหมดทัวน์ก็ได้ทำงานตามที่พี่เลี้ยงมอบหมายให้ "คือทำงานอยู่ฝ่ายบริหาร" วันนี้ได้รับมอบหมายงาน คือ พิมพ์หนังสืองบประมาณครุภัณฑ์ 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน ศูนย์สาธิตสหกรณ์โครงการหุบกระพง จังหวัดเพชรบุรีความเห็น (0)