หน่วยฝึกที่ 4 ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านปลายคลองเจ็ดริ้ว ครั้งที่ 25

ในช่วงเช้าคุณป้ากรองทิพย์ ได้สั่งงานให้ลุ่มนักศึกษานั้นไป ตัดตะไคร้ ในสวน และนำมาหั่นซอยให้ได้จำนวนตามที่ต้องการ 20 กิโลกรัม หลังจากการทำตะไคร้เสร็จ ในชวงบ่ายนั้น ก็มี การปลูกต้นดาวเรือง จำนวน 500 ต้น อุปการณ์ในการปลูกดาวเรือง ก็มี ต้นกล้า ดาวเรืองที่อยู่ในถาดหลุม 1 ถาด มีจำนวนต้นดาวเรืองทั้งหมด 100 หลุม ต่อ 1 ถาด ก็มี ดิน กับขุยมะพร้าว ที่นำมาแล้วทำให้เข้ากัน เอาดินใส่ถุงดำพร้อมที่จะลงต้นดาวเรือง

ตัดตะไคร้ในช่วงเช้า

ในช่งบ่ายนั้นก็เริ่มการปลูกดาวเรืองกันต่อ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพความเห็น (0)