ฝึกงานวันที่23

วันศุกร์ที่1ก.ย.2560นักศึกษาได้ไปดูการผสมเกสรเมล่อนและได้ทดลองทำจริง จากนั้นได้ต้อนรีบอาหารหมาแมวจากตัวแทนของรัชการที่10เพื่อที่จะบริจาคให้กับมูลนิธิรับเลี้ยงหมาแมว

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน ศูนย์สาธิตสหกรณ์โครงการหุบกระพง จังหวัดเพชรบุรีความเห็น (0)