การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สาขาการพัฒนาชุมชน

วันที่31สิงหาคม2560

วันนี้เรา มาดูและฝึกการทำงานเป็นทีม โดยพี่ๆที่อบต.มาทำไฟหมู่บ้าน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักพัฒนาชุมชนความเห็น (0)