การฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิชาพัฒนาชุมชน

1 ก.ย 60 ได้นั้งพับดอกไม้จันทร์ ในสำนักปลัด ดอกไม้จันทร์ที่พวกเราพับนี้ เพื่อนำไปทวายในหลวง ???

ดอกไม้จันทร์ 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝึกประสบการณืวิชาชีพการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)