ฝึกงานวันที่ 21

วันพุธที่30  สิงหาคม พ.ศ.2560

เวลา 08.30 น. ได้ช่วยกันฉีกกะดาษเพื่อทำแผนที่เดินดินเพื่อให้เกิดความสำเร็จโดยใช้ความสามัคคีต่อกัน 

เวลา 13.30 น. ได้ช่วยกันทำรูปเล่มรายงานให้เกิดความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน ศูนย์สาธิตสหกรณ์โครงการหุบกะพง จังหวัดเพชรบุรีความเห็น (0)