ฝึกงานวันที่ 19

วันจันทร์ที่ 28 สิงหาคม พ.ศ.2560

เวลา 08.30 น.  ได้ร่วมกันเข้าแถวเคารพธงชาติ และได้พูดคุยกับ ผอ.

เวลา 10.30 น. พวกเราได้ย้ายบ้านพักหลังใหม่ เพราะหลังใหม่ใกล้ผู้คนและสะดวกมากขึ้น


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน ศูนย์สาธิตสหกรณ์โครงการหุบกะพง จังหวัดเพชรบุรีความเห็น (0)