ฝึกงานวันที่ 18

วันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม พ.ศ.2560

เวลา 08.30 น.  ได้ร่วมกันทำแผนที่เดินดินกับเพื่อนๆ

เวลา 13.30 น. ได้ลงพื้นที่ในชุมชนสำรวจพื้นที่ต่างๆในชุมชน สำรวจเส้นทางในการทำงานต่างๆให้ง่ายยิ่งขึ้น
บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน ศูนย์สาธิตสหกรณ์โครงการหุบกะพง จังหวัดเพชรบุรีความเห็น (0)