ฝึกงานวันที่20

วันอังคารที่29ส.ค.2560นักศึกษาได้ช่วยกันทำแผนที่เดินดินทั้งรอบนอกและรอบใน ทั้งช่วงเช้าและบ่าย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน ศูนย์สาธิตสหกรณ์โครงการหุบกระพง จังหวัดเพชรบุรีความเห็น (0)