ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนมณฑลทหารบกที่16

ฝึกงานวันที่ 17/08/2560
ได้ไปร่วมกิจกรรมงานดนตรีร้อยใจภักดิ์ พิทักษ์ เทิดทูนสถาบันที่จังหวัดสมุทรสงครามและได้ช่วยพี่ๆทหารแจกอาหารเบรกกับผู้ที่เข้ามาร่วมงานและมีโอกาสได้นั่งฟังดนตรีของวงดนตรี มทบ.16

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพพัฒนาชุมชนความเห็น (0)