ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนมณฑลทหารบกที่16

ฝึกงานวันที่ 16/08/2560
เอาลูกหมูมาอาบน้ำเพื่อนำมาเตรียมให้คนที่เข้ามาดูงานที่ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนมณฑลทหารบกที่ 16 ได้มาศึกษา

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพพัฒนาชุมชนความเห็น (0)