ศูนย์ฝึก : ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง มณฑลทหารบกที่16

ฝึกงานวันที่ 18/08/2560

อบรมณ์เรื่องปลูกผักไฮโดรและวิธีการเลี้ยงไส้เดือนอบรมณ์ที่ อบต.ดอนตะโก

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)