การฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาขาพัฒนาชุมชุน ครั้งที่24

30 ส.ค. 60

          วันนี้เราไปเก็บแบบสอบถามที่โรงเรียนเทศบาล 4 จังหวัดนครปฐม เพราะได้มีการจัดการประชุมของประชาชนที่เขตเทศบาลนครนครปฐม 

เป็นการประชุมของคณะกรรมการ และผู้ที่เกี่ยวข้องในเขตเทศบาลนครนครปฐม 

                                                       แจกแบบสอบถามให้กับประชาชน

                                                     ภาพถ่ายโดย นางสาว ชริญา แก้วบัวดี

                                             ยายอ่านหลังสือไม่เห็นเพื่อนเลยอ่านให้ยายฟัง

                                                  ภาพถ่ายโดย  นางสาว ชริญา แก้วบัวดี

              พูดคุยกับประชาชนที่มาประชุมบอกให้เขาเข้าใจว่าเรามาทำแบบสอบถามความพึงพอใจ

                                               ภาพถ่ายโดย  นางสาว ชริญา แก้วบัวดี

                                                            ประชาชนที่เข้ามาประชุม

                                                ภาพถ่ายโดย นางสาว ชริญา แก้วบัวดี

                                                            เก็บแบบสอบถามที่ทำแล้ว

                                                     ภาพถ่ายโดย นางสาว ชริญา แก้วบัวดี

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)