การฝึกประสบการณ์วิชาชีพวันที่22

      จากการฝึกงานวิชาชีพในครั้งนี้ก็ได้ลงมือทำการสับตะไคร้อีกครั้งเนื่องจากครั้งที่แล้ว ที่ทำการสับไปต้องให้ได้ประมาณ 20 กิโลกรัม คือครั้งนี้ต้องสับใหม่เพราะว่า ผลการช่างของตะใคร้งวดที่แล้วไม่พอ จึงต้องทำการลงมือสับใหม่เพื่อให้ได้ 20 กิโลกรัม ตามคำสั่งของป้าทิพย์  เพื่อที่จะนำไปตากและทำเป็นยาดมสมุนไพรแล้วก็ทำเป็นตะใคร้ไร่ยุงและส่งขายต่อไป

สับตะไคร้

ตะไคร้ที่เตรียมไว้สับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)