การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สาขาการพัฒนาชุมชน

วันที่30สิงหาคม2560

วันนี้ช่วยพี่ในสำนักงาน ทำดอกไม้จันทร์ โครงการน้อมรำลึกถวายความอาลัย รัชกาล 9

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักพัฒนาชุมชนความเห็น (0)