การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ(30ส.ค60)

วันนี้ได้มีชมรมคนรักในหลวง ซึ่งเป็นกลุ่มผู้บริหารชมรม ได้เข้ามาเยี่ยมชมในศูนย์ 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การอบรมการฝึกประสบการวิชาชีพการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)