การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน

ฝึกวันที่29 สิงหาคม2560

อาจารย์มานิเทศวันแรกดูงานที่จะส่งและเสนอโครงการที่จะทำและแก้ไขงานทั้งหมด

พาอาจารย์เดินสำรวจในศูนย์การเรียนรู้

ถ่ายรูปกับอาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์พี่เลี้ยงก่อนกลับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)