การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน วันที่ 21 ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนเพชรบุรี

                   วันนี้ได้ทำการเตรียมอุปกรณ์ในการจัดเวทีประชาคมในวันที่ 2 กันยายนที่จะถึงเพื่อจะนำไปประกอบในการในการจัดเวทีประชาคมเพื่อให้ชาวบ้านได้มาทำกิจกรรม

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)