หน่วยฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่ 6

วันที่ 30 สิงหาคม พวกผมนักศึกษาหน่วยฝึกที่ 6 ได้รับมอบหมายปรับภูมิทัศน์การสัญจรในเขตพื้นที่บริเวณหน่วยฝึกศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาไทยปิยะชนกทั้งรอบนอกและรอบในให้ดูสะอาดขึ้น ช่วงเย็นเราได้ทำป้ายปักเสาพืชผักสวนกินได้ ของเราที่เป็นตัวแทนในการทำขึ้นมาใหดูโดดเด่นให้เป็นชื่อพวกเราเพิ่มการปลูกพืชผักเข้ามาเสริมในบริเวณศูนย์ฝึกมาทำกินและประโยน์อีกมากมาย ครับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน หน่วยฝึกประสบการณ์ที่ 6 ศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาไทยเศรษฐกิจพอเพียงปิยะชนกความเห็น (0)