บึกทึกการฝึกประสบการณ์ ครั้งที่ 28 วันที่30 สิงหาคม 2560

 วันนี้ในเวลาประมาณ 8.00ก็เริ่มเข้างาน ลงชื่อ- เวลา  และ ได้ช่วยทำงานเก็บรายละเอียดของงานทั้งหมดเพราะจะรออาจารย์มานิเทศ 
บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (หน่วยฝึกวิสาหกิจชุมชนบ้านบ่อมะกรูด ต.บ้านฆ้อง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี)ความเห็น (0)