ฝึกงานวันที่ 29 สิงหาคม 2560


กวาดใบไม้ให้สะอาดที่ศูนย์การเรียนรู้บ้านหุบรัก


ขนขี้ไก่แกบไปไว้ที่ศูนย์การเรียนรู้ เพื่อไว้ทำปุ๋ยชีวภาพ


สร้างแผนที่รอบในของ อบต.โพรงมะเดื่อ


เสร็จสมบูรณ์ของการสร้างแผนที่รอบในของ อบต.โพรงมะเดื่อ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลโพรงมะเดื่อความเห็น (0)