เตรียมเอกสารและชิ้นงานในการนิเทศครั้งที่ 1 (วันที่ 30-08-2560)

เตรียมเอกสารและชิ้นงานในการนิเทศครั้งที่ 1

     สำหรับวันนี้ทีมฝึกศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนเพชรบุรีได้แบ่งออกเป็น  2 กลุ่มคือกลุ่มที่ 1 เตรียมความพร้อมชิ้นงานและเอกสารสำหรับรอรับการนิเทศและอีกกลุ่มหนึ่งแยกตัวออกไปช่วยงานภายในหน่วยฝึกในวันนี้ดิฉันและเพื่อนผู้หญิงรับหน้าที่ทำงานกันคนละหน้าที่โดยมีการแบ่งหน้าที่กันไปตามชิ้นงานเนื่องจากมีงานอยู่หลายชิ้นพอสมควร  ในวันนี้ชิ้นงานก็เสร็จไปส่วนหนึ่งและคาดว่าทีมฝึกจะทำให้เสร็จสิ้นครบทุกชิ้นเพื่อเตรียมให้อ.มานิเทศค่ะ


     ภาพที่ 1-2 เตรียมเอกสารและชิ้นงานในการนิเทศครั้งที่ 1 (30-08-2560 : เวลา 8.00-17.00)

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)