การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สำนักงานพัฒนาชุมชน อำเภอบ้านโป่ง (ครั้งที่ 22)

วันพุธที่ 30 สิงหาคม 2560

ช่วงเช้าตอน แปดนาฬิกา เข้าสำนักงานเพื่อพิมพ์เอกสารใบพิธีกรงานเปิด "ตลาดนัดไทยช่วยไทย คนไทยยิ้มได้"


เมื่อเสร็จก็รีบเดินทางต่อไปยังเทศบาลตำบลเบิกไพร เพื่อช่วยพี่ๆจัดการอบรมให้ความรู้ "คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบล/เทศบาล "

ณ เทศบาลตำบลเบิกไพร

โครงการอบรม "คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบล/เทศบาล "


พวกเรามีหน้าที่รับลงทะเบียน"คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบล/เทศบาล " ตำบลต่างๆ

เมื่อได้เวลาพี่ๆก็จะดำเนินการเปิดงาน โดยเรียนเชิญท่านนายอำเภอสมยศ พุ่มน้อย ท่านนายอำเภอบ้านโป่ง เป็นประธานในพิธีและให้เกียรติกล่าวเปิดงาน

พี่ฝ้าย นักวิชาการพัฒนาชุมชนอำเภอบ้านโป่งรักษาการแทนพัฒนาการ กล่าวรายงานแก่ประธาน

ระหว่างรอพวกเราก็มีหน้าที่เตรียมอาหารพักเบรคไว้คอยบริการผู้ที่มาเข้าอบรม


บริการอาหารกลางวัน วันนี้มีแกงพะแนงหมู ผัดต้นหอม ผัดหน่อไม้ใส่ไข่ 

จบการอบรมพวกเราก็มีหน้าที่เคลียสถานที่ให้เรียบร้อย และเตรียมตัวเพื่อไปเดินทางไปยังงานตลาดนัดไทยช่วยไทย คนไทยยิ้มได้ณ Big C สาขาบ้านโป่ง ต่อ

ช่วงเย็น ณ Big C สาขาบ้านโป่ง

โครงการ "ตลาดนัดไทยช่วยไทย คนไทยยิ้มได้"ในงานนี้ ดิฉันได้รับความไว้วางใจจากพี่ๆในสำนักงานได้เป็นพิธีกรคู่กับพี่เผด็จ พิธีกรงานครั้งนี้ด้วย


หน้าที่ของพิธีกรก็ต้องสอบถามรายชื่อบุคคลสำคัญของงานนี้

ท่านประธานในงานนี้ คือ ท่านนายอำเภอบ้านโป่งของพวกเรา ท่านนายอำเภอสมยศ พุ่มน้อย

จุดรับลงทะเบียนผู้มาร่วมงาน พร้อมทั้งมีการแจกของที่ระลึกแก่ผู้มาร่วมงานครั้งนี้ด้วย

นักศึกษาฝึกงานสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบ้านโป่ง ปี2560 

ท่านนายอำเภอเดินเยี่ยมชมแต่ละบูทที่มาจัดในงานตลาดนัดครั้งนี้

พวกเราก็ติดตามท่านนายอำเภอจนจบงานและเดินทางกลับบ้านอย่างปลอดภัย

https://www.facebook.com/PL.JU...

(ลิ้งค์แพร่ภาพสดบรรยายกาศภายในงาน พิธีกรหลัก พี่เผ็ดจและนางสาวฤทัยรัตน์)

https://www.facebook.com/PL.JU...

(ลิ้งค์พิธีกรภาคสนามนางสาวปิติพรและนายนัฐพงษ์)

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพความเห็น (0)