การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน

ฝึกงานวันที่ 25 สิงหาคม 2560

มีประชาชนมาดูงานที่ศูนย์หารเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนมณฑลทหารบกที่ 16 จำนวน 100 คน

ช่วงพักเบรกได้ช่วยแม่ครัวเตรียมอาหารให้กับคนที่มาดูงานภายในศูนย์การเรียนรู้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝึกอบรมประสบการณ์ก่อนฝึกงาน วันที่ 19-21 กรกฎาคม 2560ความเห็น (0)