หน่วยฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่ 6

วันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ.2560

วันนี้เวลาบ่ายโมง กลุ่มนักศึกษาฝึกงานได้เข้าไปในศูนย์ไทยทรงดำ ที่มีการนั่งทำเรือนแก้วและหงษ์ ให้แก่ผู้ที่เสียชีวิตไปแล้วซึ่งเป็นประเพณีของชาวบ้านไทยทรงดำหรือลาวโซ่ง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน หน่วยฝึกประสบการณ์ที่ 6 ศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาไทยเศรษฐกิจพอเพียงปิยะชนกความเห็น (0)