การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน

ฝึกงานวันที่24 สิงหาคม 2560

ที่ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนมณฑลทหารบกที่16ได้มีคณะชุมชนจากกาจญบุรีมาศึกษาดูงานการเลี้ยงหมู เลี้ยงเป็ด เลี้ยงไก่ ปลูกพืชผักต่างๆ ให้สามารถนำมาเป็นผลกำไร

สาธิตการทำบำบัดน้ำเสีย


การทำน้ำหมักจุลินทรีย์จากไข่ไก่

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)