การฝึกประสบการวิชาชีพการพัฒนาชุมชน

ฝึกงานวันที่ 24 สิงหาคม 2560

มีประชาชนมาดูงานที่ศูนย์หารเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนมณฑลทหารบกที่ 16 จำนวน 50 คน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝึกอบรมประสบการณ์ก่อนฝึกงาน วันที่ 19-21 กรกฎาคม 2560ความเห็น (0)