ความสำคัญของสถานการณ์

ความสำคัญของสถานการณ์


การปฏิบัติ เมื่อเฝ้าดูอาการของใจไปเรื่อยๆ 

 ยิ้ม รักษาใจให้เบิกบานไปเรื่อยๆ 

 รับรู้อยู่กับความเงียบภายในไปเรื่อยๆ 

 จะแลดูเหมือนไม่ทีความคืบหน้าอะไร 

 เพราะเราจะไม่สร้างสภาวะใดๆ 

 ตามดูตามรู้อยู่กับปัจจุบันเท่านั้น

และแล้ว ก็จะมีสถานการณ์บางอย่างเกิดขึ้น 

 ให้เราได้ใช้ประโยชน์จากสิ่งที่กำลังปฏิบัติอยู่

อาจจะเป็นความไม่พอใจ 

 เกิดขึ้นมาเพื่อให้เราได้ถามว่า 

ใครไม่พอใจ 

 ถามเข้าไปในความเงียบ 

 เห็นความไม่พอใจดับไป

นี่คือประโยชน์จากการปฏิบัติแบบนี้

สามารถเห็นไตรลักษณ์ได้อย่างชัดเจนมาก

มากจนนำไปสู่ข้อสรุปว่า ความโกรธมันเกิดของมันเอง

เมื่อเหตุปัจจัยถึงพร้อม

และเมื่อไม่เข้าไปเอามันมาเป็นของเรา

มันก็ดับเอง


การเกิดขึ้นของสถานการณ์นี้คาดเดาไม่ได้ 

 ไม่มีใครรู้ว่าอีกหนึ่งวินาทีข้างหน้าจะเกิดอะไรขึ้น 

 มีอย่างเดียวที่ทำได้คืออยู่กับการเตรียมพร้อม 

 ด้วยความไม่ประมาท

มีสติรู้อยู่กับปัจจุบันนะคะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน What am Iความเห็น (0)