หน่วยฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่ 6

วันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม พ.ศ.2560

                  เวลา 07.00-07.30 น.เริ่มออกเดินทางจากที่พัก เวลาโดยประมาณ 08.00-08.30 ถึงสถานที่ฝึกงานศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญาไทยปิยะชนกวันนี้พวกเรานักศึกษาฝึกงานได้รับมอบหมายจากพี่เลี้ยงให้ไปปรับภูมิทัศน์ที่ลานชุมชนเพื่อเป็นสถานที่ให้กับคนในชุมชนได้เข้ามาใช้บริการในการแลกเปลี่ยนสินค้ากันหรือการค้าขายสินค้าการเกษตรนั้นเอง

ภาพนี้คือการได้รับมอบหมายหน้าที่จากพี่เลี้ยงเพื่อแบ่งหน้าที่กันในการปรับภูมิทัศน์ของลานชุมชุน


ภาพนี้คือป้ายลานชุมชน


ภาพนี้คือการช่วยกันถอนหญ้าที่ขึ้นอยู่บริเวรหน้าลานชุมชน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝึกประสบการณ์หน่วยฝึกที่ 6 ศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาไทยปิยะชนกความเห็น (0)