บันทึกการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครั้งที่25 วันที่25สิงหาคม2560

วันที่25สิงหาคม2560ในวันนี้เวลา9.00น. พวกเราได้ไปต้อนรับคณะกลุ่ม อสม.ของจังหวัดสุราฏธานี ที่มาศึกษาดูงานที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(บ้านเก่า)ต.บ้านฆ้อง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี โดยพวกเราได้ช่วยกันจัดเก้าอี้และได้ต้อนรับกลุ่ม อสม.จำนวน50คนที่มาศึกษาดูงาน และได้ช่วยกันขายกุนเชียงและหมูฝอย

(ต้อนรับกลุ่ม อสม.จากจังหวัดสุราฏธานี)

(ช่วยกันขายกุนเชียงและหมูฝอย)

(กลุ่ม อสม.จังหวัดสุราฏธานี)


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาขาการพัฒนาชุมชน (วิสาหกิจชุมชนบ้านบ่อมะกรูด)ความเห็น (0)