ฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 21

วันที่ 26 สิงหาคม 2560

วันนี้กลุ่มของดิฉันได้มีโอกาสเข้าร่วมโครงการรับซื้อขยะรีไซเคิลชุมชนที่ทางองค์การบริหารส่วนตำบลเจ็ดริ้วเป็นผู้ทำโครงการเพื่อปลูกฝังให้คนในชุมชนรักษาความสะอาดและช่วยกันดูแลความสะอาดในชุมชนของตนเอง ทางกลุ่มของดิฉันได้ช่วยจัดสถานที่และให้ความรู้ในการคัดแยกขยะของแต่ละประเภทอีกด้วยว่าส่วนไหนเป็นขยะแห้ง ขยะเปียก ขยะรีไซเคิล

                                                   รูปโครงการรับซื้อขยะรีไซเคิลชุมชน


                                                           รูปขยะที่จะนำมาคัดแยก


                                                              รูปการคัดแยกขยะ


                                                                    รูปการคัดแยกขยะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐมความเห็น (0)