ฝึกประสบการณ์วิชาชีพฯ วันที่ 24 สิงหาคม 2560

วันนี้เราเดินทางไปที่วัดมหาธาตุจังหวัดราชบุรีกันค่ะ มีกิจกรรมการประกวดหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงจาก10ตำบลในจังหวัดราชบุรี 

ซุ้มตลาดนัดอมยิ้ม จอมบึง ราชบุรี

ภาพนี้เป็นการตำข้าวและแป้งค่ะ ก่อนจะน้ำไปปิ้งย่างที่เป็นแผ่นๆ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพพัฒนาชุมชนความเห็น (0)