บึกทึกการฝึกประสบการณ์ ครั้งที่ 25 วันที่25 สิงหาคม 2560

 วันที่25สิงหาคม 2560 ในเวลา8.00 ทางกลุ่มนักศึกษาฝึกงานได้มีการรวมตัว ทั้ง10คน เพราะ พวกเราต้องมีหน้าที่ไปต้อนรับเพื่อคณะกลุ่ม อสม. จากจังหวัด สุราษฎร์ธานี มาศึกษาดูงานที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพส่วนตำบล บ้านเก่า ตำบล บ้านฆ้อง อำเภอโพธาราม จ.ราชบุรี  กลุ่มนักศึกษาก็ทำหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย คือ การต้อนรับ และขายของฝากจากจังหวัด ราชบุรี 

มีคณะอสม.มาศึกษาดูงาน


กลุ่มคณะนักศึกษาได้มาต้อนรับคณะอสม. ณ.สถานนีอนามัยบ้านเก่า ตำบล บ้านฆ้อง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (หน่วยฝึกวิสาหกิจชุมชนบ้านบ่อมะกรูด ต.บ้านฆ้อง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี)ความเห็น (0)