การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 20

24 ส.ค. 60

                หลังจากที่ไปลงชุมชนเก็บข้อมูลเพิ่มเติมก็นำข้อมูลมามาทำปฏิทินและลงรายระเอียดทามไทน์

                                                                 ลงรายละเอียดปฎิทินชุมชน

                                                            ภาพถ่ายโดย น.ส. ชริญา  แก้วบัวดี

                                                                   ปฎิทินชุมชนสวนตะไคร้

                                                             ภาพถ่ายโดย น.ส. ชริญา แก้วบัวดี

              และในช่วงบ่ายก็มานั่งสรุปการจัดเวทีประชาคมจากการที่ได้ไปจัดทำเวทีประชาคมมาก็ได้มานั่งสรุปข้อมูลเพิ่มเติมจากเดิมเพื่อให้ข้อมูลที่เป็นจริงและสมบรูณ์

                                                                 สรุปการจัดเวทีประชาค

                                                       ภาพถ่ายโดย  น.ส. ชริญา  แก้วบัวดี

                                                              

                                                        นำปฏทินมาติดบอร์ด

                                        ภาพถ่ายโดย น.ส. ภัทรานิษฐ์  อัครเดชพงษ์กวี

            ส่วนเพื่อนคนอื่นก็ได้มีงานทำเป็นหน้าที่ตัวเอง เช่น การทำ swot  การสรุปทำเล่ม ทำคำนำ

                                                                          ทำ swot

                                                       ภาพถ่ายโดย น.ส. ชริญา แก้วบัวดี


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)