การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน

25  สิงหาคม  2560

ผมได้ทดลองฝึก พิมพ์เอกสาร หรือ การ์ดงานของ อบต. ฝึกไห้เรารู้จัก ได้เรียนรู้สิ่งที่ไม่เคยทำ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักพัฒนาชุมชนความเห็น (0)