ฝึกงานวันพุธที่ 23 สิงหาคม 2560

วันนี้มีนักพัฒนาชุมชนมาให้ความรู้เกี่ยวกับหลักเศรษฐกิจพอเพียงให้กับผู้ใหญ่บ้านและพนักงานอบต.โพรงมะเดื่อ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลโพรงมะเดื่อความเห็น (0)