ฝึกงานวันที่17

23 ส.ค. 60

พวกผมได้แบ่งตารางงานใหม่โดยแบ่งออกเป็น2กลุ่ม คือกลุ่มที่1 จะมีการจับคู่2คนเพื่อที่จะอยู่ในสำนักงาน และกลุ่มที่2 ก็เป็น4คนที่เหลือ เพื่อที่จะลงพื้นเข้าไปในกลุ่มผ้ามอญทอมือ

วันนี้โอม เอฟรับผิดชอบอยู่ในสำนักงาน ส่วนผม ออส จูน หว่าว ลงพื้นเพื่อมาศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมและนำมาแก้ไขงาน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝึกประสบการณ์อาชีพความเห็น (0)