ครั้งที่15

วันที่23 สิงหาคม2560

วันนี้ได้เข้าร่วมประชุมฟังจากพี่ๆพัฒนากรมาเสนอให้ผู้ใหญ่บ้านแต่ละหมู่บ้านให้ทำเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนเพื่อถวายพ่อหลวง เพื่อสร้างความดีเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณเพื่อให้เป็นชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงแล้วนำแนวทางมาใช้ในชีวิตอย่างมีคุณค่า

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)