การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สำนักงานพัฒนาชุมชน อำเภอบ้านโป่ง (ครั้งที่ 16)

วันพุธที่ 23 สิงหาคม 2560

หลังจากที่พวกเราได้รับการนิเทศน์ครั้งที่1ไป ก็ทำให้พวกเราได้รู้ข้อผิดพลาดของกลุ่มพวกเรา และก็ช่วยกันคิดหาวิธีมาแก้ไขข้อผิดพลาดนี้ พวกเราจึงจัดตารางการทำงานกันใหม่ โดยจะแบ่งกลุ่มเป็น2กลุ่มคือ กลุ่มที่1จะอยู่ที่สำนักงาน2คน กลุ่มที่2จะลงพื้นที่มาเก็บข้อมูลเพิ่ม4คน เราจะสลับสับเปลี่ยนเวรกันเพื่อความยุติธรรมไม่ให้ใครได้เปรียบ หรือ เสียเปรียบกัน


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพความเห็น (0)