บันทึกการฝึกประสบการณ์ครั้งที่21วันที่21สิงหาคม2560

  วันนี้ช่วงเช้าพวกเราได้ไปเข้าร่วมโครงการมหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดินที่ ยิมนีเซี่ยม จังหวัดราชบุรี และในช่วงบ่ายได้กลับมาทำงานที่อาจารย์ได้มอบหมายไว้ให้

   (กองทุนแม่ของแผ่นดิน จังหวัดราชบุรี)


(ลุงวินัย คงนะภา ได้เป็นตัวแทนรับเกียรติบัตรจากรองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีและได้พบกับนายอำเภอนพรัตน์ รัตนพาณิชย์)


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)