บันทึกการฝึกประสบการณ์ครั้งที่20 วันที่20 สิงหาคม 2560

  วันนี้ได้มีคณะเครือข่ายเทศบาลตำบลท่ายาง จังหวัดเพรชบุรีได้มาศึกษาดูงานที่ศูย์วิสาหกิจชุมชนบ้านบ่อมะกรูดจำนวน90คนมาศึกษาเรื่องการบริหารกองทุนแม่ของแผ่นดิน


   (มอบของที่ระลึกให้กับศูนย์)


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)