การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน

ฝึกงานวันที่18

ไปอบรบฟังการสัมนาที่ อบต 

มาสอนให้ชาวบ้านให้รู้จักดับการปลูกพืชไร้ดิน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)