ฝึกงานวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2560

กิจกรรม

จิตอาสา

กวาดใบไม้และเศษขยะรอบๆ อบต. โพรงมะเดื่อ


แต่งกิ่งไม้ให้ดูแล้วสวยงาม

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลโพรงมะเดื่อความเห็น (0)