การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน

ฝึกงานวันที่ 21/8/2560

เตรียมดินเพื่อปลูกดาวเรือง

นำดินที่เตรยมไว้มาใส่ถุงดาวเรือง


นำไม่ไผ่มาดามต้น

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน อบรบฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)