การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลโพรงมะเดื่อ วันที่ 14

 วันนี้การฝึกงานได้ทำการช่วยพี่ทีมช่างไฟ ช่วยเปลี่ยนหลอดไฟทุกหลอดในองค์การบริหารส่วนตำบลโพรงมะเดื่อ


 ได้ทำการถอดบล๊าตไฟกับสตาต์เตอร์ออกเปลี่ยนเป็นใช้แล้ว LED แทน


 ได้ทำการทำทามไลน์ของชุมชนโพรงมะเดื่อ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน อบรมเตรียมฝึก 19-21ความเห็น (0)