หน่วยฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่ 6

18 สิงหาคม 2560
ได้จัดทำมู่ลี่ ด้วยดอกรัก และ ดอกกุหลาบ เพื่อเป็นการประดับตกแต่งให้หน่วยฝึกงาน ศูนย์การเรียนรู้ได้สวยงามยิ่งขึ้น

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน หน่วยฝึกประสบการณ์ที่ 6 ศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาไทยเศรษฐกิจพอเพียงปิยะชนกความเห็น (0)