การฝึกวิชาชีพ(18 สิงหาคม 2560)

พวกเราได้ไปลงชุมชนบ้านโคกเศรษฐี ได้ไปพบผู้ใหญ่บ้าน ผู้ใหญ่ได้ให้พวกเราไปช่วยกันปลูกดาวเรืองเพื่อถวายแก่พ่อหลวงของพวกเรา และยังมีชาวบ้านหลากหลายเข้ามาช่วยกันมากมาย พวกเราช่วยทำด้วยใจรักในการพัฒนา และจะเดินตามรอยเท้าพ่อ 9บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)