บันทึกการฝึกประสบการณ์ครั้งที่19 วันที่19 สิงหาคม2560

วันนี้กลุ่มของพวกเราได้ทำงานตามที่ได้อาจารย์ได้มอบหมายงานให้ทั้งวันค่ะ


(ตั้งใจทำงาน)


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)