การฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิชาพัฒนาชุมชน

17 ส.ค 60 พวกเราได้ไปที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพื่อกันปลูกต้นไม้


พวกเราได้ช่วยกันปลูกต้นไม้ ตามถนนและพื้นที่ว่างๆ 

ต้นไม้ที่พวกเราปลูกจะเป็นต้นไม้ที่ใหญ่เมื่อโตขึ้นไป และต้นไม้ให้ความสวยงาม

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝึกประสบการณืวิชาชีพการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)